| | Sitemap | EN | SQСе одржа 10-та седница на Координативното тело за интелектуална сопственост

На 28 септември 2022 година се одржа десеттата седница на Координативното тело за интелектуална сопственост. На седницата се разговараше за тековните и идни активности на телото. Се разгледуваа активностите предвидени во Нацртот на Националната Стратегија за интелектуална сопственост 2022-2026 и Акцискиот план за спроведување на Стратегијата и временската рамка за нивно спроведување.

17.10.2022


Галерија на слики