| | Sitemap | EN | SQИзвестување - преселување на нова локација

Почитувани

Ве известуваме дека Државниот Завод за Индустриска Сопственост ќе има прекин на работа на 14.07.2022 година од 14:00-16:30 ч. и на 15.07.2022 година од од 08:00-16:30 ч. од причини што се преселуваме на нова локација.

Новата локација е на адреса: Катна Гаража БЕКО, ул.Даме Груев бр.14, 1000 Скопје.

Во понеделник 18.07.2022 година ќе се почне со работа во редовното работно време.

Во следниве денови нашата веб страна, маил адреса, и други онлајн услсуги нема да бидат достапни.

Ви благодариме за вашеторазбирање.

Со почит,
Државен Завод за Индустриска сопственост

14.07.2022