| | Sitemap | EN | SQАктивности во врска со координирани акции на КТИС

Координативното тело за Интелектуална сопственост во соработка со другите надлежни Институции, чинители во ова област, на ден 27.05.2022, спроведе координирани акции врз 10 правни субјекти. Во кои акции биле забележени неколку повреди на права од индустриска сопственост и тоа: Вкупно 47 (5 пара пума,6 пара лакоста,30 пара хулохопки и 6 парчиња сандали слицни со марка Томy).
Од страна на Државниот пазарен инспекторат и Управа за јавни приходи биле изречени глоби. Координираните акции биле спроведени во Скопје.

27.05.2022