| | Sitemap | EN | SQСостанок со Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост

На денешниот состанок со Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост (СОИС), г-дин Дарен Танг разговаравме за новиот Среднорочен стратешки план на СОИС 2022 - 2026 година.

Ја разгледавме и предложената програма и буџет за 2022/2023 година и зборувавме за идната соработка со раководителите на Заводите за ИС и за клучните прашања што влијаат на иднината на глобалниот екосистем на ИС.

22.06.2021


Галерија на слики