| | Sitemap | EN | SQКонсултативна средба со партиите на ЦЕФТА за можен проект на ЕУФ за ИП

Република Северна Македонија учествуваше на консултативен состанок со земјите на ЦЕФТА за охрабрувачки обид за проект финансиран од ЕУ во областа на интелектуалната сопственост, вклучително и земјите од Западен Балкан.

Главната цел на овој проект е да придонесе кон регионална интеграција на правата на интелектуална сопственост, како дел од регионалната економска интеграција, олеснување на меѓу-регионалната трговија со стоки и услуги помеѓу земјите на ЦЕФТА и трговијата со земјите од Европската унија заради постабилна економија.

Проектот ќе започне да се спроведува во 2023 година.

17.06.2021


Галерија на слики