| | Sitemap | EN | SQИнформација за стручен испит за застапници

Почитувани,

Ве известуваме дека стручниот испит за застапници во постапката за заштита на правата од индустриска сопственост ке се одржи на 02.03.2021 година (вторник) на Правниот факултет (Амфитеатар 2).

Писмениот дел од испитот ќе се одржи во 09.30 часот. Кандидатите кои успешно ќе го положат писмениот дел од испитот, истиот ден ќе го полагаат усмениот дел од испитот од 12.00 часот.

26.02.2021