| | Sitemap | EN | SQИзвестување за технички проблеми со веб страната на ДЗИС

Почитувани корисници, 

Ве известуваме дека од моментално поради технички проблеми со веб страна на ДЗИС, делови од нашата содржина на се достапни за симнување. 

Во случај на итна потреба да добиете информации за содржините кои не се достапни испратете ни е-маил во нашата адреса: info@ippo.gov.mk

Ви благодариме за вашето разбирање и соработка. 

Со почит.

31.01.2020