| | Sitemap | EN | SQАжурирана базата на трговкси марки

Почитувани корисници,

Ве информираме дека базата на податоци за трговски марки која е достапна на нашата веб страна е ажурирана на 17 септември 2018 година, според базата на податоци за трговски марки на Државен завод за индустриска сопственост.

Базата на податоци за пребарување на трговски марки автоматски се ажурира дневно и ги објавува дневните промени на податоците за трговски марки до нашите корисници, овозможувајќи им пристап до точни информации за трговски марки.

Исто така сакаме да ве информираме дека истите промени се рефлектирани и во меѓународната база на податоци за трговски марки TMview на Европската Организација за Интелектуална Сопственост (EUIPO).

Услугите за пребараување на информации за трговски марки во нашата веб страна и меѓународната база на податоци TMview се достпни 24/7 и се безплатни за користење. 

Ви благодариме за вашите коментари и забелешки за базата на податоци.

18.09.2018