| | Sitemap | EN | SQ"25 години ДЗИС - Месец на ИС" - Струмица

На 7 и 8 септември продолжија активностите во рамките на кампањата "25 години ДЗИС - Месец на ИС". Овие два дена активности беа одржани во Струмица. Се одржа мини семинар за правата од ИС со претставници на бизнис заедницата. На семинарот, освен заменик директорот на ДЗИС, г-динот Горан Герасимовски и државниот советник г-дин Али Асани исто така беше присутен и градоначалникот на општина Струмица. г-динот Коста Јаневски.

Во центарот на Струмица беше поставен штанд на кој се делеше промотивен материјал и се одговараше на големиот број на прашања кои беа поставени од страна на заинтересираните граѓани.

11.09.2018


Галерија на слики