| | Sitemap | EN | SQKоментари и препораки за Нацрт националната Стратегија за индустриска сопственост 2016-2018

Ве информираме дека Нацрт националната Стратегија за индустриска сопственост 2016-2018 е во фаза на усвојување од страна на Владата на Република Македонија.


Доколку имате коментари и препораки, истите сеуште ги очекуваме и испратете ги на контакт лицето за прием на вашите коментари и препораки:


Јетмир Шабани
Емаил: jetmir@ippo.gov.mk

25.08.2017