| | Sitemap | EN | SQНацрт национална стратегија за индустриска сопственост 2016-2018

Ве информираме дека Државниот завод за индустриска сопственост, на официјалниот веб-сајт ја објави Нацрт националната стратегија 2016-2018. Ги очекуваме Вашите коментари и препораки до 20 февруари 2017 година.


Нацрт стратегијата беше подготвена од страна на два експерта, г. Костадин Манев и г. Андреа Кушти во соработка со сите институции кои се дел од системот на права од индустриска сопственост.


Контакт лице за прием на вашите коментари и препораки:
Јетмир Шабани
Емаил: jetmir@ippo.gov.mk

 

Национална стратегија 2016-2018 линк.

18.01.2017