| | Sitemap | EN | MK
Detaje për përfaqësuesin

BINSO d.o.o. Agjension për pronësi industriale

Adresa

7/ 4 “Naroden front”, P.O. Box 768, Shkup, 1000 MK

tel/fax: 389 2 3117-871; 3082-280; 3117-755

binso@binso.com.mkPublikuar më 16.07.2019