| | Sitemap | EN | MK
Përfaqësues të regjistruar te ESHPI
KodiPërfaqësues

1

Jovan Joanidis

Orce Nikolov, 155 Shkup 1000 MK

2

BINSO d.o.o. Agjension për pronësi industriale

Naroden Front, 7/4 Shkup 1000 MK

4

BINPRO d.o.o.e.l

Rr. Leninova, 15a-13, P.Fax: 716 Shkup 1000 MK