| | Sitemap | EN | MK
3 Dhjetor - Seminari Rajonal: Informacione mbi Patentat dhe Bazat e të Dhënave Përshkrimi: Zyra Shtetërore e Pronësisë Industriale në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Pronësisë Intelektuale organizon një Seminar Rajonal më 3 Dhjetor 2019 me temë: Informacione për Patentat dhe Bazat e të Dhënave. Përveç të ftuarve nga zyrat nacionale të Shqipërisë, Serbisë, Malit të Zi, Bullgarisë, gjithashtu do të marrin pjesë një numër i përfaqësuesve të të drejtave të pronësisë industriale, shpikësit si dhe përfaqësuesit e administratës shtetërore. Lokacioni: Hotel Stone Bridge rr. Kay Dimitar Vlahov nr. 1 Shkup

Fillon në: 03.12.2019

Mbaron në: 03.12.2019

Publikuar më 11.02.2020