| | Sitemap | EN | MK
Ligjeratat për provimin prefesional për përfaqësues Ligjeratat për provimin prefesional për përfaqësues do të mbahen në seline e entit nga ora 17:00 deri ne ora 20:00.

Fillon në: 04.11.2013

Mbaron në: 08.11.2013

Publikuar më 18.10.2013