| | Sitemap | EN | SQ
Превземи "GL4-2016.pdf"
Гласник 4 - 2016 објавен и спремен за превземање. Поглавјето за Признаени тргвоски макри поради техничка грешка не била приклучена во објавеното издание на 31.08.2016. Грешката е корегирана и ИТ тимот на ДЗИС се извинува за невниманието при објавување.
Гласник 4 - 2016

Гласник 4 - 2016 објавен и спремен за превземање. Поглавјето за Признаени тргвоски макри поради техн..

Објавено на 31.08.2016 Превземи