| | Sitemap | EN | MK
Informacione me karakter publik
Mbrojtja e të dhënave personale

Natasha Zdravkovska Kolovska +389(0)2 3103-605 Natasha.Zdravkovska@ippo.gov.mk

Publikuar më 10.12.2020
Ligji per qasje të lirë te informatat me karakter publik

Ligji per qasje të lirë te informatat me karakter publik. Linku në vijim.

Publikuar më 24.01.2020 Shkarko
Plani vjetor për prokura publike për vitin 2018 të Entit Shtetëror për Pronësi Industriale

    Nr. Lënda e kontratës për prokura publike Shifra sipas FPPP Fillimi i pritur i procedurës (muaji) Vlera e parashikuar e kontratës pa TVSH në denarë Lloj i procedurës 1 2..

Publikuar më 01.03.2018
Lista e informacioneve me karakter publik të cilat i posedon ESHPI

Lista e informacioneve me karakter publik të cilat i posedon ESHPI  

Publikuar më 02.09.2013 Shkarko
Kërkesë për qasje të informacioneve me karakter publik

Kërkesë për qasje të informacioneve me karakter të hapur

Publikuar më 01.06.2011 Shkarko
Formulari për ankesë

Formulari për ankesë

Publikuar më 01.06.2011 Shkarko
Ligji për qasje të informacionit me karakter publik

Ligji për qasje të informacionit me karakter të hapur.  

Publikuar më 01.06.2011 Shkarko