| | Sitemap | EN | SQ
Информации од јавен карактер
Информации од јавен карактер

Имателот на информации е должен да ја информира јавноста преку својата интернет страница со објавување на: 1. Основни податоци за контакт со службеното лице за посредување со информации2. Податоци од надлежности кои ги извршува институција..

Објавено на 28.12.2021 Превземи