| | Sitemap | EN | SQ
Службени лица за посредување со информации

 Службени лица за посредување sо информации при остварување на правото на слободен пристап до информации во Државниот завод за индустриска сопственост, се определуваат следните административни државни службеници:

- Наташа Здравковска Коловска, раководител на Сектор за општи работи.

- Ардијан Белули, раководител на Одделение за прием и обработка на документација, Сектор за општи работи.


Превземи

Објавено на: 30.12.2019