Details page1) ВЕЛЕШКО БЕЛО
Title

ВЕЛЕШКО БЕЛО

Protected with
ознака на потекло
Type
Суво вино бело
Amount
17 500 000 литри
Region
Велешко Виногорие
Filing date
21.10.1999
Application number
02/99
Registration date
01.12.1999
Registration number
09-4323/2
Publication date
31.12.1999
Journal code
4/1999

Applicant name
АД АК Лозар Велес
Address

Скопски пат бб Велес


Correspondence name
АД АК Лозар Велес
Address

Скопски пат бб Велес


2) ЧЕПЕЛСКА РЕКА
Title

ЧЕПЕЛСКА РЕКА

Protected with
ознака на потекло
Type
изворска минерална вода
Amount
неограничено
Region
Солунска глава
Filing date
17.12.1999
Application number
7/1999
Registration date
24.12.1999
Registration number
7
Publication date
31.12.1999
Journal code
4/1999

Applicant name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб Скопје


Correspondence name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб Скопје


3) БЕЛА РЕКА
Title

БЕЛА РЕКА

Protected with
ознака на потекло
Type
природна изворска вода
Amount
неограничено
Region
Солунска глава
Filing date
17.12.1999
Application number
8/1999
Registration date
24.12.1999
Registration number
8
Publication date
31.12.1999
Journal code
4/1999

Applicant name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб Скопје


Correspondence name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб Скопје


4) ЛАДЕН ИЗВОР
Title

ЛАДЕН ИЗВОР

Protected with
ознака на потекло
Type
природна изворска вода
Amount
неограничено
Region
Солунска глава
Filing date
17.12.1999
Application number
9/1999
Registration date
24.12.1999
Registration number
9
Publication date
31.12.1999
Journal code
4/1999

Applicant name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб Скопје


Correspondence name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб Скопје


5) БАБУНА I
Title

БАБУНА I

Protected with
ознака на потекло
Type
природна изворска вода
Amount
неограничено
Region
Солунска глава
Filing date
17.12.1999
Application number
10/1999
Registration date
24.12.1999
Registration number
9
Publication date
31.12.1999
Journal code
4/1999

Applicant name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб Скопје


Correspondence name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб Скопје


6) БАБУНА II
Title

БАБУНА II

Protected with
ознака на потекло
Type
природна изворска вода
Amount
неограничено
Region
Солунска глава
Filing date
17.12.1999
Application number
11/1999
Registration date
24.12.1999
Registration number
11
Publication date
31.12.1999
Journal code
4/1999

Applicant name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб Скопје


Correspondence name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб Скопје


7) ГОРНИ ИЗВОР лево
Title

ГОРНИ ИЗВОР лево

Protected with
ознака на потекло
Type
Природна изворска вода
Amount
Неограничено
Region
Клепска област - велешко
Filing date
30.12.1999
Application number
12/1999
Registration date
31.12.1999
Registration number
12
Publication date
31.12.1999
Journal code
4/1999

Applicant name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


Correspondence name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


8) ГОРНИ ИЗВОР
Title

ГОРНИ ИЗВОР

Protected with
ознака на потекло
Type
Природна изворска вода
Amount
Неограничено
Region
Клепска област - велешко
Filing date
30.12.1999
Application number
13/1999
Registration date
31.12.1999
Registration number
13
Publication date
31.12.1999
Journal code
4/1999

Applicant name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


Correspondence name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


9) КЛАДЕНЕЦ
Title

КЛАДЕНЕЦ

Protected with
ознака на потекло
Type
Природна изворска вода
Amount
Неограничено
Region
Клепска област
Filing date
30.12.1999
Application number
14/1999
Registration date
31.12.1999
Registration number
14
Publication date
31.12.1999
Journal code
4/1999

Applicant name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


Correspondence name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


10) ДОЛНИ ИЗВОР
Title

ДОЛНИ ИЗВОР

Protected with
ознака на потекло
Type
Природна изворска вода
Amount
Неограничено
Region
Клепска област - велешко
Filing date
30.12.1999
Application number
15/1999
Registration date
31.12.1999
Registration number
15
Publication date
31.12.1999
Journal code
4/1999

Applicant name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


Correspondence name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


11) СРЕДЕН ИЗВОР
Title

СРЕДЕН ИЗВОР

Protected with
ознака на потекло
Type
Природна изворска вода
Amount
Неограничено
Region
Клепска област
Filing date
30.12.1999
Application number
16/1999
Registration date
31.12.1999
Registration number
16
Publication date
31.12.1999
Journal code
4/1999

Applicant name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


Correspondence name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


12) КОШАРИ
Title

КОШАРИ

Protected with
ознака на потекло
Type
Природна изворска вода
Amount
Неограничено
Region
Клепска област - велешко
Filing date
30.12.1999
Application number
17/1999
Registration date
31.12.1999
Registration number
17
Publication date
31.12.1999
Journal code
4/1999

Applicant name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


Correspondence name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


13) КЛАДЕНЕЦ - Е
Title

КЛАДЕНЕЦ - Е

Protected with
ознака на потекло
Type
Природна изворска вода
Amount
Неограничено
Region
Клепска област
Filing date
30.12.1999
Application number
18/1999
Registration date
31.12.1999
Registration number
18
Publication date
31.12.1999
Journal code
4/1999

Applicant name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


Correspondence name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


14) ПЕЛИВАР
Title

ПЕЛИВАР

Protected with
ознака на потекло
Type
природна изворака вода
Amount
неограничено
Region
Клепска област
Filing date
24.03.2000
Application number
1/2000
Registration date
28.03.2000
Registration number
19
Publication date
30.04.2000
Journal code
1/2000

Applicant name
Минстерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

ул. Илинденска бб Скопје


Correspondence name
Минстерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

ул. Илинденска бб Скопје


15) ПОД КАМЕН
Title

ПОД КАМЕН

Protected with
ознака на потекло
Type
природна изворака вода
Amount
неограничено
Region
Клепска област-јужна стран Руен -велешко
Filing date
24.03.2000
Application number
2/2000
Registration date
28.03.2000
Registration number
20
Publication date
30.04.2000
Journal code
1/2000

Applicant name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб Скопје


Correspondence name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб Скопје


16) ЦАРЕВ ИЗВОР
Title

ЦАРЕВ ИЗВОР

Protected with
ознака на потекло
Type
ВОДА
Amount
неограничено
Region
Кичевска област (североисточна страна)
Filing date
24.03.2000
Application number
3/2000
Registration date
28.03.2000
Registration number
21
Publication date
30.04.2000
Journal code
1/2000

Applicant name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб Скопје


Correspondence name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб Скопје


17) ЛЕСЕН ИЗВОР
Title

ЛЕСЕН ИЗВОР

Protected with
ознака на потекло
Type
природна изворака вода
Amount
неограничено
Region
Клепска област (североисточна страна)
Filing date
24.03.2000
Application number
4/2000
Registration date
28.03.2000
Registration number
22
Publication date
30.04.2000
Journal code
1/2000

Applicant name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб Скопје


Correspondence name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб Скопје


18) ПОПОВ ИЗВОР I
Title

ПОПОВ ИЗВОР I

Protected with
ознака на потекло
Type
природна изворака вода
Amount
неограничено
Region
Шарска област
Filing date
24.03.2000
Application number
6/2000
Registration date
28.03.2000
Registration number
24
Publication date
30.04.2000
Journal code
1/2000

Applicant name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб Скопје


Correspondence name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб Скопје


19) МАРКОВИ ИЗВОРИ I
Title

МАРКОВИ ИЗВОРИ I

Protected with
ознака на потекло
Type
Природна изворска вода
Amount
неограничено
Region
Гостивар
Filing date
24.03.2000
Application number
5/2000
Registration date
28.03.2000
Registration number
23
Publication date
30.04.2000
Journal code
1/2000

Applicant name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

ул. Илинденска бб Скопје, МК


Correspondence name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

ул. Илинденска бб Скопје, МК


20) СОПОТ - прелив
Title

СОПОТ - прелив

Protected with
ознака на потекло
Type
природна изворска вода
Amount
Неограничено
Region
Охридска област
Filing date
30.03.2000
Application number
17/2000
Registration date
20.09.2000
Registration number
35
Publication date
30.09.2000
Journal code
3/2000

Applicant name
Министерство за развој, Биро за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


Correspondence name
Министерство за развој, Биро за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


21) СОПОТСКО ШАРДОНЕ
Title

СОПОТСКО ШАРДОНЕ

Protected with
ознака на потекло
Type
Вино
Amount
242 937 литри
Region
Велешко виногорие
Filing date
28.06.2000
Application number
7/2000
Registration date
30.06.2000
Registration number
25
Publication date
31.08.2000
Journal code
2/2000

Applicant name
А.К. ЛОЗАР АД ВЕЛЕС
Address

ул. Скопски пат бб Велес


Correspondence name
А.К. ЛОЗАР АД ВЕЛЕС
Address

ул. Скопски пат бб Велес


22) РАМНИЧКИ БУРГУНДЕЦ
Title

РАМНИЧКИ БУРГУНДЕЦ

Protected with
ознака на потекло
Type
Вино
Amount
439 530
Region
Велешко виногорие
Filing date
28.06.2000
Application number
8/2000
Registration date
30.06.2000
Registration number
26
Publication date
31.08.2000
Journal code
2/2000

Applicant name
АК ЛОЗАР АД ВЕЛЕС
Address

ул.Скопсјки пат бб Велес, Р. Македонија


Correspondence name
АК ЛОЗАР АД ВЕЛЕС
Address

ул.Скопсјки пат бб Велес, Р. Македонија


23) СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА
Title

СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА

Protected with
ознака на потекло
Type
Природна вода
Amount
неограничено
Region
Клеопска Област (североисточна страна)
Filing date
29.06.2000
Application number
9/2000
Registration date
30.05.2000
Registration number
27
Publication date
30.06.2000
Journal code
2/2000

Applicant name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје, МК


Correspondence name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје, МК


24) СВЕЌАНСКИ ИЗВОР I
Title

СВЕЌАНСКИ ИЗВОР I

Protected with
ознака на потекло
Type
Природна изворска вода
Amount
Неограничено
Region
Клепска област
Filing date
29.06.2000
Application number
10/2000
Registration date
30.06.2000
Registration number
28
Publication date
30.06.2000
Journal code
2/2000

Applicant name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје, МК


Correspondence name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје, МК


25) АЈДУЧКИ ИЗВОР
Title

АЈДУЧКИ ИЗВОР

Protected with
ознака на потекло
Type
Природна изворска вода
Amount
Неограничено
Region
Клепска област
Filing date
29.06.2000
Application number
11/2000
Registration date
30.06.2000
Registration number
29
Publication date
30.06.2000
Journal code
2/2000

Applicant name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


Correspondence name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


26) Св. ИЛИЈА
Title

Св. ИЛИЈА

Protected with
ознака на потекло
Type
Природна вода
Amount
Неограничено
Region
Клепска област
Filing date
29.06.2000
Application number
12/2000
Registration date
30.06.2000
Registration number
30
Publication date
30.08.2000
Journal code
2/2000

Applicant name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


Correspondence name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


27) БУЗААНСКИ ПЛАВЕЦ
Title

БУЗААНСКИ ПЛАВЕЦ

Protected with
ознака на потекло
Type
Црно вино
Amount
16940 хл
Region
Велешко Виногорие
Filing date
06.07.2000
Application number
1/2001
Registration date
25.10.2001
Registration number
38
Publication date
31.12.2001
Journal code
4/2001

Applicant name
Лозар АД Велес
Address

Скопски пат бб Велес


Correspondence name
Лозар АД Велес
Address

Скопски пат бб Велес


28) МИЛАН
Title

МИЛАН

Protected with
ознака на потекло
Type
природна вода
Amount
Неограничено
Region
Планина китка
Filing date
30.08.2000
Application number
18/2000
Registration date
20.09.2000
Registration number
09-6339/2
Publication date
31.12.2000
Journal code
3/2000

Applicant name
Министерство за развој, Биро за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


Correspondence name
Министерство за развој, Биро за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


29) БОРИСОВ ИЗВОР
Title

БОРИСОВ ИЗВОР

Protected with
ознака на потекло
Type
природна изворска вода
Amount
Неограничено
Region
КИТКА
Filing date
30.08.2000
Application number
19/2000
Registration date
20.09.2000
Registration number
37
Publication date
30.09.2000
Journal code
3/2000

Applicant name
Министерство за развој, Биро за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


Correspondence name
Министерство за развој, Биро за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


30) СВЕЌАНСКИ ИЗВОР II
Title

СВЕЌАНСКИ ИЗВОР II

Protected with
ознака на потекло
Type
Природна изворска вода
Amount
Неограничено
Region
КЛЕПСКА ОБЛАСТ (североисточна страна)
Filing date
30.08.2000
Application number
13/2000
Registration date
20.09.2000
Registration number
31
Publication date
30.09.2000
Journal code
3/2000

Applicant name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


Correspondence name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


31) ПЛАКА
Title

ПЛАКА

Protected with
ознака на потекло
Type
изворска вода
Amount
Неограничено
Region
Охридска област
Filing date
30.08.2000
Application number
14/2000
Registration date
20.09.2000
Registration number
32
Publication date
31.12.2000
Journal code
3/2000

Applicant name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


Correspondence name
Министерство за развој, Завод за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


32) СОПОТ I
Title

СОПОТ I

Protected with
ознака на потекло
Type
природна изворска вода
Amount
Неограничено
Region
Охридска област
Filing date
30.08.2000
Application number
15/2000
Registration date
20.09.2000
Registration number
33
Publication date
31.12.2000
Journal code
3/2000

Applicant name
Министерство за развој, Биро за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


Correspondence name
Министерство за развој, Биро за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


33) СОПОТ II
Title

СОПОТ II

Protected with
ознака на потекло
Type
природна изворска вода
Amount
Неограничено
Region
Охридска област
Filing date
30.08.2000
Application number
16/2000
Registration date
20.09.2000
Registration number
34
Publication date
31.12.2000
Journal code
3/2000

Applicant name
Министерство за развој, Биро за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


Correspondence name
Министерство за развој, Биро за заштита на индустриска сопственост
Address

Илинденска бб, Скопје


34) КОЈНИЧКИ ТЕРАН
Title

КОЈНИЧКИ ТЕРАН

Protected with
ознака на потекло
Type
вино-црвено
Amount
100000 литри
Region
Велешко Виногорие
Filing date
06.07.2001
Application number
3/2001
Registration date
25.10.2001
Registration number
39
Publication date
31.12.2001
Journal code
4/2001

Applicant name
АД АК Лозар Велес
Address

Скопски пат бб Велес


Correspondence name
АД АК Лозар Велес
Address

Скопски пат бб Велес


35) МАЛЕШЕВСКО
Title

МАЛЕШЕВСКО

Protected with
ознака на потекло
Type
Бело овчо сирење
Amount
450 тони
Region
Малеш- Беровски регион
Filing date
22.10.2001
Application number
7/2001
Registration date
25.10.2001
Registration number
40
Publication date
31.12.2001
Journal code
4/2001

Applicant name
Звонко Мавровски
Address

село Смојмирово, Берово


Correspondence name
Звонко Мавровски
Address

село Смојмирово, Берово


36) БАРАДИЈАН
Title

БАРАДИЈАН

Protected with
ознака на потекло
Type
минерална вода
Amount
неограничено
Region
Катлановска бања во атарот на Бадар
Filing date
07.03.2002
Application number
1/2002
Registration date
19.03.2002
Registration number
41
Publication date
30.06.2002
Journal code
2/2002

Applicant name
М.С. Младост дооел Драган Бојковски, Скопје
Address

бул. Кочо Рацин бр.19/20 Скопје


Correspondence name
М.С. Младост дооел Драган Бојковски, Скопје
Address

бул. Кочо Рацин бр.19/20 Скопје


37) ДИСАН
Title

ДИСАН

Protected with
ознака на потекло
Type
Црвено вино
Amount
од 2000 до 3470 hl
Region
Тиквешко виногорие -локалитет Неготино, потез дисан
Filing date
12.03.2002
Application number
2/2002
Registration date
19.03.2002
Registration number
42
Publication date
30.06.2002
Journal code
2/2002

Applicant name
Друштво за производство и промет со вино и друго БОВИН
Address

ул. Индустриска зона бб,Неготино


Correspondence name
Друштво за производство и промет со вино и друго БОВИН
Address

ул. Индустриска зона бб,Неготино


38) БЕЛ АЛТАН
Title

БЕЛ АЛТАН

Protected with
ознака на потекло
Type
Бело овчо сирење
Amount
500 тони
Region
Шарпланинско-Гостиварски регион
Filing date
17.12.2002
Application number
3/2002
Registration date
17.02.2003
Registration number
43
Publication date
31.03.2003
Journal code
1/2003

Applicant name
Решат Мамут
Address

ул. Маршал Тито бр.6 Гостивар


Correspondence name
Решат Мамут
Address

ул. Маршал Тито бр.6 Гостивар


39) СТАРО БАЧИЛО
Title

СТАРО БАЧИЛО

Protected with
ознака на потекло
Type
Бело овчо сирење
Amount
не е даден
Region
Регион на Бистра- Кичевски дел
Filing date
17.12.2002
Application number
4/2002
Registration date
17.02.2003
Registration number
44
Publication date
31.03.2003
Journal code
1/2003

Applicant name
Хајредин Бајрами
Address

Арангел Кичево


Correspondence name
Хајредин Бајрами
Address

Арангел Кичево


40) ОД ДИМКОВО ТРЛО
Title

ОД ДИМКОВО ТРЛО

Protected with
ознака на потекло
Type
Бело овчо сирење
Amount
35 тони
Region
Гевгелиски регион, според границите утврдени во елаборатот
Filing date
30.12.2002
Application number
5/2002
Registration date
17.02.2003
Registration number
45
Publication date
30.04.2003
Journal code
1/2003

Applicant name
Ангел Митров
Address

Негорци-Гевгелија


Correspondence name
Ангел Митров
Address

Негорци-Гевгелија


41) ИСАРСКО
Title

ИСАРСКО

Protected with
ознака на потекло
Type
Бело овчо сирење
Amount
675
Region
Штипски регион во границите на елаборатот
Filing date
13.01.2003
Application number
1/2003
Registration date
17.02.2003
Registration number
46
Publication date
30.04.2003
Journal code
1/2003

Applicant name
Штерјов Зоран
Address

ул.Цветан Димов бр.12 Штип


Correspondence name
Штерјов Зоран
Address

ул.Цветан Димов бр.12 Штип


42) Охридски чај
Title

Охридски чај

Protected with
ознака на потекло
Type
Чај
Amount
3000 кг
Region
Планина Галичица
Filing date
08.06.2006
Application number
1
Registration date
27.09.2006
Registration number
47
Publication date
31.12.2006
Journal code
4/2006

Applicant name
ЈУ Национален Парк Галичица
Address

ул. Галичица бб, 6000 Охрид


Representative name and address
БЕРИН Д.О.О.
Address
Јани Лукровски 5/1/32 Скопје

Correspondence name
БЕРИН Д.О.О.
Address

Јани Лукровски 5/1/32 Скопје


43) ТЕТОВСКИ ГРАВ
Title

ТЕТОВСКИ ГРАВ

Protected with
ознака на потекло
Type
Грав
Amount
500 тони
Region
Тетовски регион
Filing date
28.11.2006
Application number
1/2006
Registration date
11.12.2006
Registration number
48
Publication date
31.12.2006
Journal code
4/2019

Applicant name
РСЗЗ ЕКО АГРАР ТЕТОВО
Address

Ул. Јане Сандански 16/а


Correspondence name
РСЗЗ ЕКО АГРАР ТЕТОВО
Address

Ул. Јане Сандански 16/а


44) Овчеполски мед
Title

Овчеполски мед

Protected with
географска ознака
Type
природен мед за пакување од 0,015 до 100 грама
Amount
135 000
Region
Овче поле
Filing date
21.11.2007
Application number
1/2007
Registration date
19.12.2007
Registration number
49
Publication date
31.12.2007
Journal code
4/2007

Applicant name
МЕДКОМ ДООЕЛ СВ.НИКОЛЕ
Address

ул. Ударничкабр.4 Свети Николе


Correspondence name
Петко Златев
Address

ул. Удраничка бр.4 Свети Николе


45) МАКЕДОНСКИ АЈВАР
Title

МАКЕДОНСКИ АЈВАР

Protected with
ознака на потекло
Type
вид на салата добиена со прерботка на црвена пиперка
Amount
50 000 тони
Region
Струмичко- Радовишко, Тиквешко подрачје; Прилепско подрачје
Filing date
11.04.2008
Application number
1
Registration date
16.04.2008
Registration number
50
Publication date
30.04.2008
Journal code
2/2008

Applicant name
Министерство за земјодество, шумарство и водостопанство
Address

ул. Ленинова бр.2, Скопје


Correspondence name
Министерство за земјодество, шумарство и водостопанство
Address

ул. Ленинова бр.2, Скопје


46) КРИВОПАЛАНЕЧКИ МЕД
Title

КРИВОПАЛАНЕЧКИ МЕД

Protected with
ознака на потекло
Type
мед
Amount
50 тони
Region
Регион на Крива Паланка
Filing date
23.06.2010
Application number
1/2010
Registration date
08.07.2010
Registration number
51
Publication date
31.12.2010
Journal code
4/2010

Applicant name
Миле Величковски
Address

ул. 8ми Октомври бр.85 Крива Паланка


Correspondence name
Миле Величковски
Address

ул. 8ми Октомври бр.85 Крива Паланка


47) БЕЛАСИЧКИ ВРГАЊ
Title

БЕЛАСИЧКИ ВРГАЊ

Protected with
ознака на потекло
Type
печурки
Amount
4000 кг
Region
Планина Беласица- Југоисточен регион во Македонија
Filing date
01.04.2019
Application number
5/2019
Registration date
25.06.2019
Registration number
5/2019
Publication date
31.07.2019
Journal code
7/2019

Applicant name
Општина Струмица
Address

ул. Сандо Масев бр.1


Correspondence name
Општина Струмица
Address

ул. Сандо Масев бр.1


48) БЕЛАСИЧКИ КОСТЕН
Title

БЕЛАСИЧКИ КОСТЕН

Protected with
ознака на потекло
Type
Јаткаст плод костен
Amount
150.000 кг.
Region
Планина Беласица-Југоисточен планински регион во Македонија
Filing date
01.04.2019
Application number
3/2019
Registration date
25.06.2019
Registration number
3/2019
Publication date
31.07.2019
Journal code
7/2019

Applicant name
Општина Струмица
Address

ул. Сандо Масев бр.1


Correspondence name
Општина Струмица
Address

ул. Сандо Масев бр.1


49) БЕЛАСИЧКА БОРОВИНКА
Title

БЕЛАСИЧКА БОРОВИНКА

Protected with
ознака на потекло
Type
природен производ боровинка
Amount
86.15
Region
Планина Беласица - Југоисточен планински регион во Македонија
Filing date
01.04.2019
Application number
4/2019
Registration date
25.06.2019
Registration number
4/2019
Publication date
31.07.2019
Journal code
7/2019

Applicant name
Општина Струмица
Address

ул. Сандо Масев бр.1


Correspondence name
Општина Струмица
Address

ул. Сандо Масев бр.1