| | Sitemap | EN | MK
Plani vjetor për prokura publike për vitin 2018 të Entit Shtetëror për Pronësi Industriale
 
 
Nr. Lënda e kontratës për prokura publike Shifra sipas FPPP Fillimi i pritur i procedurës (muaji) Vlera e parashikuar e kontratës pa TVSH në denarë Lloj i procedurës
1 2 3 4 5 6
  I. Prokura publike për mallra        
1 Мaterial për zyrë   Janar 2018 600,000.00 Kërkesë për grumbullimin e ofertave me publikimin e shpalljes deri në 20000 euro
2 Derivate të naftës për veturat zyrtare   Janar 2018 300,000.00 Kërkesë për grumbullimin e ofertave me publikimin e shpalljes deri në 5000 euro
3 Shërbime për marrjen me qira të printerave   Janar 2018 300,000.00 Kërkesë për grumbullimin e ofertave me publikimin e shpalljes deri në 5000 euro
4 Shtypja e raportit të ESHPI për vitin 2017, material propagandistik me rastin e 25 vjetorit të themelimit të Zyrës dhe materiale të tjera në fushën e pronësisë industriale (shtypjen e librave, çertifikata për MT, patentat dhe të dizajnit industrial)   Janar 2018 900,000.00 Kërkesë për grumbullimin e ofertave me publikimin e shpalljes deri në 20000 euro
5 Kompjuterë, skenera dhe paime kompjuterike   Janar 2018 500,000.00 Kërkesë për grumbullimin e ofertave me publikimin e shpalljes deri në 20000 euro
  II. Prokura publike për shërbime        
6 Kontratë për shërbime nga agjencion për të drejtën e autorit   Janar 2018 300,000.00 Kontratë me publikim e shpalljes
7 Lidhje e internetit për ESHPI   Janar 2018 300,000.00 Kërkesë për grumbullimin e ofertave me publikimin e shpalljes deri në 5000 euro
8 Servisim i veturave zyrtare   Janar 2018 300,000.00 Kërkesë për grumbullimin e ofertave me publikimin e shpalljes deri në 5000 euro
9 Prokurë publike për zgjedhje të kompanisë për realizimin e procedurës për sertifikim me standardin ISO 9001-2008 në ESHPI   Janar 2018 300,000.00 Kërkesë për grumbullimin e ofertave me publikimin e shpalljes deri në 5000 euro
10 Kontratë për mirëmbajtjen e veb faqes, aplikacionin për kërkim të patentave, markave tregtare dhe dizajnit industrial dhe sistemet për këmbim të të dhënave me EUIPO dhe EPO   Janar 2018 600,000.00 Procedurë me negociim pa njoftim publik
11 Shërbime hoteliere, katering dhe pajisje për konferenca për të shënuar 26 Prillin dhe Patentin e vitin 2017   Janar 2018 300,000.00 Kërkesë për grumbullimin e ofertave me publikimin e shpalljes deri në 5000 euro
12 Kontratë për kryrjene shërbimeve për bukmarkim të patentave   Janar 2018 1,000,000.00 Kërkesë për grumbullimin e ofertave me publikimin e shpalljes deri në 5000 euro
13 Kontratë për mirëmbajtje të sistemit informatik   Janar 2018 900,000.00 Procedurë me negociim pa njoftim publik
14 Marrëveshje për përpunimin e sistemit të shkëmbimit të të dhënave me WIPO për Global Brand dhe mbindërtimin e sistemeve eksistuese për shkëmbim të të dhënave me WIPO-n   Janar 2018 1,000,000.00 Procedurë me negociim pa njoftim publik
15 Shënimin e 25 vjetorit te themelimit te Zyrës   Gusht 2018 300,000.00 Kërkesë për grumbullimin e ofertave me publikimin e shpalljes deri në 5000 euro
  III. Prokura publike për punë të ndryshme        
DrejtorD-r.Safet Emruli
Publikuar më 01.03.2018