| | Sitemap | EN | MK
Kush mund të regjistrojë emërtim origjine? Aplikim për regjistrim mund të paraqitet nga ana e organit shtetëror, njësia e vetëadministrimit lokal ose nga prodhuesi.

Publikuar më 18.09.2013