| | Sitemap | EN | MK
Kush mund të bëhet përdorues i autorizuar i emërtimit të origjinës? Emërtim origjine është një e drejtë kolektive dhe, si e tillë, mund ta përdorin personat fizik dhe juridik që prodhojnë një produkt për të cilin është përcaktuar emërtimi i origjinës dhe të cilët si përdorues të autorizuar të emërtimit të origjinës janë të regjistruar në Regjistrin e përdoruesve të emërtimeve të origjinës.

Publikuar më 18.09.2013