| | Sitemap | EN | MK
Cila është procedura për regjistrimin e emërtimit të origjinës? Procedura për regjistrimin e emërtimit të origjinës fillon me një paraqitjen e një Kërkese me shkrim për regjistrimin e treguesit gjeografik të produktit. Procedura është e përcaktuar me: Ligjin për Pronësi Industriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 42/93 nga 15.07.1993); Rregullativa për procedurën e regjistrimit të emërtimit të origjinës dhe Procedura për regjistrimin e të së drejtës së përdorimit të emërtimit të origjinës Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 24/98 nga 28.05.1998.

Publikuar më 18.09.2013