| | Sitemap | EN | MK
Çfarë nënkuptohet me mbrojtjen e emërtimit të origjinës të një produkti? Përcaktimi i origjinës së një produkti përdoret për të mbrojtur identitin gjeografik të produktit karakteristikat e të cilit kryesisht janë të lidhura me vendin gjegjësisht rajonin e prodhimit, ndërsa këto karakteristika janë fituar në mënyrë natyrore, nën ndikimin e klimës apo tokës ose mënyra tradicionale e prodhimit.

Publikuar më 18.09.2013