| | Sitemap | EN | MK
Cilat produkte mund të fitojnë përcaktimin e origjinës? Emërtim origjine mund të fitojnë produktet natyrore, bujqësore, industriale, zejtare si dhe produkte nga artizanalet shtëpiake.

Publikuar më 18.09.2013