| | Sitemap | EN | MK
Sa është kohëzgjatja e mbrojtjes së dizenjos? Regjistrimi i një dizenjoje është i vlefshëm 5 vjet, duke filluar nga data e depozitimit të aplikimt për regjistrimin e saj.

Publikuar më 18.09.2013