| | Sitemap | EN | MK
Çfarë nënkuptohet me mbrojtjen e dizenjos industriale? “Disenjo industriale”, nënkupton karakteristikat e formës së jashtme të një produkti ekzistues industriale apo artizanale që nuk është në prodhim në masë ose të ndonjë pjese të tyre mund të mbrohen në mënyrë të përshtatshme si një model. Foto e re apo vizatimi që mund të aplikohet në produktin industrial apo artizanal ose të ndonjë pjese të tyre mund të mbrohen me të ashtu-quajturën dizenjo ornamental.

Publikuar më 18.09.2013