| | Sitemap | EN | MK
Çfarë shpikje mund të patentohet? Patenta jepet vetëm për shpikjet që përfshijnë një hap shpikës ose qasje dhe që mund të aplikohet në industri. Me shpikje nënkuptohet një propozim për zbatimin praktik të ideve për zgjidhjen me sukses të një problemi teknik. Me patentë mund të mbrohen edhe lloje të reja bimore dhe hibride.

Publikuar më 18.09.2013