| | Sitemap | EN | MK
Kush mund të kërkojë mbrojtjen e dizenjos industriale? Personat privat ose juridik, shoqatat aksionare ose çdo person juridik mund të fitojnë mbrojtjen e modelit industrial apo dizenjos, nëse paraqesin aplikimin e duhur. Aplikuesit nga jashtë patjetër duhet të përfaqësohen nga përfaqësues të autorizuar vendas. Për aplikuesit vendas nuk është e patjetërsueshme përfaqësuesia, por në rast të nevojës mundet të kërkojnë këshilla nga përfaqësuesit për patenta që do t’ju ndihmojë gjatë përgatitjes së aplikimit.

Publikuar më 18.09.2013