| | Sitemap | EN | MK
Si mund të mbrohet një dizenjo industriale jashtë vendit në bazë të aplikimit të parashtruar në Maqedoni? Me depozitimin e aplikimit për dizenjo industrial deri tek pajisja për mbrojtje të pronësisë industriale nga shteti përkatës. Me aplikimin ndërkombëtar për një dizenjo industrial, e cila në bazë të Marrëveshjes së Hagës parashtrohet në WIPO.

Publikuar më 18.09.2013