| | Sitemap | EN | MK
Cila është procedura për fitimin e mbrojtjes së Dizenjove Industriale? Procedurat për fitimin e mbrojtjes së dizenjove industriale përcaktohet në përputhje me Ligjin për pronësinë industriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 42/3 nga 15.07.1993). Rregullore për dizenjo industriale ((Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 15/94 nga 28.03.1994).

Publikuar më 18.09.2013