| | Sitemap | EN | MK
Sa është periudha e mbrojtjes së një marke tregtare? Periudha e mbrojtjes së një marke fillon me depozitimin e një kërkese për këtë qëllim, dhe është në kohëzgjatje prej 10 vjetësh. Me kërkesë të pronarit kjo periudhë mund të zgjatet për 10 vjet të tjera .

Publikuar më 18.09.2013