| | Sitemap | EN | MK
A është një markë e lirë? Para se të filloni të përdorni një markë, është e rëndësishme për të përcaktuar a është e lirë ajo markë. Ky është rasti më i zakonshëm, përveç nëse marka ose ndonjë e ngjashme me të veçmë është e regjistruar nga ana e një personi tjetër ose një pale tjetër. Të gjitha regjistrimet dhe aplikimet për markë të regjistruar në Republikën e Maqedonisë janë të regjistruara në Bazën e ESHPI, në bazë të së cilës Enti jep informacione për të gjitha palët e interesuara, nëse është depozituar Aplikim për një markë ose ajo veçmë është e regjistruar në Republikën e Maqedonisë për produktet ose shërbimet që është dedikuar.

Publikuar më 18.09.2013