| | Sitemap | EN | MK
Si mund të mbrohet një markë jashtë Republikës së Maqedonisë? Me depozitimin e aplikimit deri tek pajisja përkatëse për mbrojtje të pronësisë industriale të një vendi të caktuar. Me aplikimin ndërkombëtar për markë tregtare, të depozituar në ESHPI; e cila në bazë të Marrëveshjes së Madridit do të ridërgohet në WIPO.

Publikuar më 18.09.2013