| | Sitemap | EN | MK
Çfarë nënkuptohet me mbrojtjen e markës? Marka është shenjë me të cilën kryhet diferencimi midis produkteve dhe shërbimeve të llojit të njëjtë ose të ngjajshëm.

Publikuar më 18.09.2013