| | Sitemap | EN | MK
Kush mund të regjistrojë një markë tregtare? Çdo person fizik apo juridik mund të regjistrojë një markë tregtare. Aplikacionet nga jashtë patjetër duhet të përfaqësohen nga përfaqësues të autorizuar vendas. Për aplikuesit vendas nuk është e patjetërsueshme përfaqësuesi, por në rast të nevojës mundet të kërkojnë këshilla nga përfaqësuesit, përfaqësues për mbrojtje të pronësisë industriale gjatë përgatitjes së aplikacionit.

Publikuar më 18.09.2013