| | Sitemap | EN | MK
Çfarë të drejtash ka pronari i markës së regjistruar? Të drejtat ekskluzive mbi një markë i mundësojnë pronarit ta shfrytëzojë për mallrat apo shërbimet për të cilat ajo është e regjistruar, gjatë reklamimit apo në shtyp, si dhe të drejtën për të dhënë leje për të përdorur personat e tretë (licenca).

Publikuar më 18.09.2013