| | Sitemap | EN | MK
Cila është procedura e mbrojtjes me patent? Procedura për patentim është përcaktuar në përputhje me Ligjin për Pronësisë Industriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Br.21/09). Rregullore për Mbrojtjen me Patent (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr . 92/2009 me datë 24/07/2009).

Publikuar më 18.09.2013