| | Sitemap | EN | MK
Kush mund të marrë një patentë për një shpikje? Nëse është rezident i Republikës së Maqedonisë, shpikësi si person privat apo juridik mund të marrë patentën si i pavarur ose nëpërmjet një personi juridik i regjistruar në regjistrin e agjentëve të patentës në Zyren. Nëse personat e huaj private ose juridik dëshirojnë të marrin një patentë të drejtë ata duhet të sigurojnë një përfaqësues profesional.

Publikuar më 18.09.2013