| | Sitemap | EN | MK
Çfarë të drejtash ka bartësi i patentës? Varësisht nga lloji i patentës, bartësit e patentës mund të kenë këto të drejta: të drejtën ekskluzive për të përdorur patentën në procesin e prodhimit, të drejtën e plasimit në treg për produktet e prodhuara me patentë, të drejtën të ndalojë përdorimin e patentës nga palët e treta të cilët nuk kanë pëlpimin e tij, etj. Bartësi i patentës, në interes të një personi tjetër, mund pjesërisht ose plotësisht të heqë dorë nga të drejtat e tija (licenca ose shitje).

Publikuar më 18.09.2013