| | Sitemap | EN | MK
Si merret një patentë? Në Republikën e Maqedonisë, e cila është nënshkruese e të ashtuquajturit PCT (Patent Cooperation Treaty) dhe e të ashtuquajturës Extension to European Patent, patentë mund të merret nga: 1. Aplikimi për patentim në Entin shtetëror për pronësi industriale(ESHPI) të Republikës së Maqedonisë. 2. Me anë të një aplikimi ndërkombëtare për patentë në Organizatën Botërore për Pronësi Intelektuale (WIPO). 3. Aplikimi në Organizatën Evropiane të Patentave (EPO).

Publikuar më 18.09.2013