| | Sitemap | EN | MK
Çfarë është një patentë? Mbrojtja me patent i siguron bartësit të patentës një pozitë të favorshme në tregun e produkteve dhe teknologjive.

Publikuar më 18.09.2013