| | Sitemap | EN | MK
Përfaqësues të regjistruar te ESHPI
KodiPërfaqësues

1

Jovan Joanidis

14/1-1 “Dombas” Shkup 1000 MK

2

BINSO d.o.o. Agjension për pronësi industriale

7/ 4 “Naroden front”, P.O. Box 768 Shkup 1000 MK

4

BINPRO d.o.o.e.l

Rr. Leninova, 15a-13, P.Fax: 716 Shkup 1000 MK

6

Dragan TONEVSKI, avokat

bul. "Koco Racin" nr. 14/4-13 Shkup 1000 MK

11

ALKALOID A.D.

12 "Aleksandar Makedonski" Shkup 1000 MK

12

NOSPAL Boris, avokat

rr. Jordan Konstantinov Dzinot 19/5 Shkup 1000 MK

13

Dragan POPOVSKI, avokat

10/1-1 "Marshal Tito" Shkup 1000 MK

14

Nikola DODEVSKI, Kompani avokatie

Debarca 12 Shkup 1000 MK

16

Berin LTD

bul Koco Racin nr. 14/1/1 Shkup 1000 MK

229

Blagica Veskovska, avokate

rr. Arhimedova 4 Prilep 7500

231

Stevo Naumov, avokat

Blvd. Partizanski odredi 21/3-1 ME Shkup 1000 MK

233

Martin Ivanov, avokat

bul. Partizanski Odredi nr. kati 14 3-zyra. 4 Shkup 1000 MK

234

Nikolla Stojanovski, avokat

rr. Sava Kovaçeviq nr. 1 lamella 4 Shkup 1000 MK

235

Kompani avokatie Llazov Badeva Shkup

rr. Gjorgji Peshkov nr. 6/ 4 Shkup 1000 MK

236

Zoran Andonovski, avokat

rr. Dimitrie Cupovski nr. 24/1-1 Shkup 1000 MK

237

Vladimir Stojkoski, avokat

rr. Marshal Tito nr. 56, Complex Sv. Gjorgjija/1/kati-1-5 Struga 6330

254

Trifunovski Sazdov Cibrev Shkup, Kompani avokatie

57-17 Debarca Shkup 1000 МК

255

Maja Ristova, Avokate

Rr. Mirce Acev n. 5/3-17 Skopje 1000 МК

262

Shoqëria për shërbime këshilluese KPMG Sh.p.k. Shkup

rr. Filipi Dytë Maqedonise nr. 3, kati 7 qender e Soravia Shkup 1000 MK