| | Sitemap | EN | MK
Kërkim të informacioneve

Me futjen e teknologjive të  reja informatike në Entin Shtetëror për Pronësi  Industriale u krijua edhe Baza e të dhënave bashkëkohore.

Me të cilën u krijuan kushtet për marrje të informacioneve on-line, që u mundësohet përfaqësuesve dhe paleve tjera të interesuara qasje të shpejtë në bazën e të dhënave.

Enti disponon edhe me Bazën e të dhënave  ndërkombëtare Romarin, ku janë të vendosura të dhënat për markat tregtare që vazhdojnë në territorin e Republikës së Maqedonisë në përputhje me Marrëveshjen e Madridit dhe Protokollin e Marrëveshjes së Madridit.

 

Publikuar më 02.09.2013