| | Sitemap | EN | MK
Udhëzim për hartimin e Strategjisë për pronësi industriale

Me mbështetjen e Organizatës boterore për pronësi intelektuale (WIPO) është sjellë Udhëzimi për hartimin e strategjisë së re për pronësi industriale të Republikës së Maqesonisë.

Ky Udhëzim është rezultat i evaluimit të strategjisë për pronësi intelektuale 2009-2012.

Këtu mund të shkarkoni Udhëzimin.20.01.2014