| | Sitemap | EN | MK
Është nënshkruar Marrëveshja për Bashkëpunim ndërmjet Entit Shtetëror për Pronësi Industriale të RM dhe Zyrës së Pronësisë Industriale të Republikës së Kosovës

 

Më 04 gusht të vitit 2010 në vizitë të Entit Shtetërorë për Pronësi Industriale të Republikës së Maqedonisë qëndroi një delegacion i lartë i Zyrës për Pronësi Industriale të Republikës së Kosovës, i kryesuar nga z. Daut Rudi – këshilltar i ministrit të tregtisë dhe industrisë të Republikës së Kosovës, z. Isa Dukaj – drejtor i Zyrës për pronësi industriale e Republikës së Kosovës dhe z. Nezir Gashi – ekzaminues i markave tregtare.


Gjatë vizitës u nënshkrua Memorandum për mirëkuptim ndërmjet Entit Shtetërorë për Pronësi Industriale të Republikës së Maqedonisë dhe Zyra për pronësi industriale e Republikës së Kosovës. Nënshkrimi i këtij Memorandumi, paraqet zyrtarizimin e bashkëpunimit të deritanishëm, por edhe definimin e formave të bashkëpunimit në të ardhmen, që do të zhvillohen përmes: shkëmbimin e informatave nga fusha e pronësisë industriale, shkëmbimi i përvojave lidhur me aderimin në EU, shkëmbimi dhe trajnimi i të punësuarve nga të dy institucionet duke përfshirë trajnime programe të specializuara, aktivitete të përbashkëta me qëllim të ngritjes së vetëdijes publike për sa i përket pronësisë industriale ( ligjërata, kurse, seminare, konferenca, ekspozita etj.) aktivitete të përbashkëta në definimin dhe realizimin e interesave regjionale nga fusha e pronësisë industriale, zbatimi i të drejtave që dalin nga pronësia industriale si dhe çështje tjera të interesit të përbashkët.

Në takimin në fjalë u shkëmbyen përvoja për punën dhe funksionimin e institucioneve, si dhe për procedurën që ka të bëjë me mbrojtjen e të drejtave konform ligjeve kombëtare dhe konform marrëevshjeve ndërkombëtare.09.08.2010