| | Sitemap | EN | MK
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në seancën e dhjetë, të mbajtur më 26.09.2011 e miratoi Ligjin

Në seancën e dhjetë, të mbajtur më 26.09.2011, Kuvendi i Maqedonisë miratoi Ligjin për ratifikimin e Marrëveshjes mbi zbatimin e nenit 65 të Konventës Europiane të Patentave - Marrëveshja e Londrës.Ligji është botuar në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" nr.132/2011.

Marrëveshja e Londrës, që u mbyll në Londër më 17 tetor 2000, është rezultat i punës për të ulur koston e përkthimit të patentave evropiane.Nëpërmjet Marrëveshjes së Londrës Palët heqin dorë krejtësisht ose kryesisht nga kërkesa për përkthimin e patentave evropiane që duhet të aplikohen në gjuhën e tyre kombëtare.

Kjo në praktikë do të thotë se me regjimin e ri gjuhësore pretendimet e reja janë gjithmonë në dispozicion në gjuhën zyrtare të shtetit në të cilin patentë evropiane është regjistruar (në këtë rast gjuhën maqedonase), ndërsa përkthimi i dokumenteve të patentës nuk është e nevojshme (përveç në rast të mosmarrëveshjes për patentë europiane).04.10.2011