| | Sitemap | EN | MK
VENDIM I KËSHILLIT ADMINISTRATIV

Plotësim i Rregullores për tarifat dhe përshtatjen e vlerës së zvogëlimit të tarifave për raportin kërkimor shtesë europian aty ku raporti shtesë ndërkombëtare kërkimor është përgatitur nga një prej organizatave ndërkombëtare evropiane të autorizuar për kërkim02.11.2011