| | Sitemap | EN | MK
Informacione në lidhje me shkatërrimin e mallrave me të cilët u është cënuar e drejta nga pronësia industriale të kryera në deponinë Drislla më 12.12.2011.

nformatë në lidhje me shkatërrimin e sendeve me të cilat ishin të shkelura të drejtat e pronësisë industriale në deponinë Drisla më 12/12/2011

Me 26.04.2010 ne depon Drislla eshte bere shkatërrimi publik i gjashti me radhë te prodhimeve me te cilet jane cenuar te drejtat e pronesise intelektuale gjate vitit ne fjale.
Si lende shkaterrimi ishin prodhimet e marura gjate aksioneve te Trupit Koordinues per Pronesi Intelektuale, te cilat lende ishin te marura nga ana e personave te autorizuar nga institucionet e caktuara ku dhe per te cilet eshte marur vendime te plotefuqishme penale dhe per kundervajtje nga gjykatat kompetente. Gjatë shkaterrimit apo asgjesimit u shkaterruan gjithsej 10.075 DVD dhe CD-ja pirate, 1.992 kuti cigare, 80 litra alkohol.

 

 14.12.2011